Vedeli ste, že najstaršia látka je plsť?

plst2

Archeológovia naozaj dokázali, že najstaršou objavenou textíliou, akú ľudstvo kedy vytvorilo, je práve plsť. Naši predkovia ju vedeli vytvoriť  z ostrihanej, vypranej a vyčesanej ovčej vlny jednoduchým ručným spracovaním – “plstením” už pred 6 tisíc rokmi. Plstili prevažne nomádske kočovné kmene, ktoré potrebovali prenosný, jednoducho skladný a ľahký príbytok, k vyhotoveniu ktorého potrebovali iba samotnú vlnu, teplú vodu a dve zdravé ruky. Mongolské stany prezývané jurty sa dodnes zhotovujú z vlny rovnakým spôsobom, pretože na technike plstenia sa až do dnešných čias nič zásadné nezmenilo. Na blízkom a strednom východe  patrí dodnes k prirodzenej súčasti každodenného života.

S trochou pátosu môžeme tvrdiť, že plsť je najetickejšia a najekologickejšia textília, akú ľudstvo pozná. Etická preto, lebo k získaniu základnej suroviny – vlny – nemusí uhynúť žiadny živý organizmus a ekologická, lebo sa k plsteniu používajú iba čisto prírodné materiály a nemusíme devastovať zásoby vyčerpateľných a neobnoviteľných surovín. Vlnu ovečkám ostriháme a tá im zakrátko dorastie.

K vzniku plste sa viaže niekoľko zaujímavch legiend. Zaujímavá je tá o zvieratách v Noemovej arche, ktoré počas plavby udupávali vypadané vlákna srsti a po vylodení po nich na dlážke zostala súvislá vrstva pevnej látky – plste.

Keď plstenie v strede Európy takmer upadlo do zabudnutia a samozrejmosťou je odievame do umelých vlákien, niekoľko nadšencov v Maďarsku sa pred tromi desaťročiami rozhodlo toto remeslo skúmať a oživiť. Výtvarníci rýchlo objavili neobmedzené možnosti umeleckého využitia ovčej vlny – pretože plsť sa uplatní v odevnom aj interiérovom dizajne, ale vynikajúco sa s ňou pracuje aj ako s maliarskym alebo sochárskym materiálom. Plstenie v súčasnosti ožíva po celom svete a ľudia s nadšením objavujú radosť z jednoduchého vytvárania vlastných vlnených odevných kúskov a ešte väčšiu z ich nosenia. A to najdôležitejšie na koniec – pamätajte, že žiadny iný materiál vás nezohreje tak, ako plsť vytvorená z čistej ovčej vlny.

Čo to tá plsť vlastne je?

plst

Plsť je plošná netkaná textília zo vzájomne poprepletaných vlákien, ktorá sa dá dosiahnuť valchovaním alebo vpichovaní.

Kedysi dávno, ešte za čias našich starých mám sa plsť vyrábala najmä z ovčieho vlákna. Plstnatenie totiž zabezpečí práve šupinkatá povrchová štruktúra, ktorou sa vyznačujú živočíšne vlákna.

Plsť teda vzniká vzájomným prepletaním týchto vlákien, kedy sa pri mechanickom namáhaní a taktiež vďaka teplu,vlhku a tlaku  šupinky otvárajú a zapadajú jedno do druhej. Tento proces sa nazýva VALCHOVANIE. Ním vyrobíme plošnú (takzvanú  netkanú textíliu) – plsť, ktorú môžme strihať, pozošívať, vysekávať z nej…

Samotné valchovanie je zložitá operácia. Valchuje sa v kyslom alebo zásaditom prostredí a za mokra.  Vlákenné rúno sa musí  napariť, aby získalo určitú vlhkosť a teplotu .Tak sa vyrábajú aj plstené netkané textílie napríklad na klobúky a podobne. Valchuje sa na ra rôznych valchovacích strojoch – valcoch.

Taktiež sa však  plsťou označujú aj vlákna, ktoré zakúpime v hobby predajniach a sú určené na plstenie – výrobu plstených predmetov – môže to byť dekorácia, rôzne postavičky, kvety a podobne. V tom prípade nejde o plošnú netkanú textíliu, ale iba o plstenné vlákené rúno, ktoré má schopnosť sa plstiť (teda pod určitým tlakom, za určitého tepla a vlhka sa zhlukovať do seba) Hovoríme o plstení VPICHOVANÍM, kedy sa používajú pri plstení okrem pôsobenia tepla a vlhka rôzne ihly a iné pomôcky.

← Previous page